Μετεωρολογικοί Σταθμοί Σχετικοί με περιοχές πτήσεων
Tsoukas Soaring Weather Forecast - Soundings
Athens Sounding - Actual
Thessaloniki Sounding - Actual
Iraklion Sounding - Actual
WRF Prediction Models
Athens
Day-0 at 12:00
Day-1 at 12:00
Day-0 at 15:00
Day-1 at 15:00
Day-2 at 12:00
Day-2 at 15:00
Thessaloniki
Day-0 at 12:00
Day-0 at 15:00
Day-1 at 15:00
Day-1 at 12:00
Day-2 at 12:00
Day-2 at 15:00
Ioannina
Day-0 at 12:00
Day-0 at 15:00
Day-1 at 15:00
Day-1 at 12:00
Day-2 at 12:00
Day-2 at 15:00
Patra
Day-0 at 12:00
Day-0 at 15:00
Day-1 at 15:00
Day-1 at 12:00
Day-2 at 12:00
Day-2 at 15:00
Iraklion
Day-0 at 12:00
Day-0 at 15:00
Day-1 at 15:00
Day-1 at 12:00
Day-2 at 12:00
Day-2 at 15:00
Created by Ev@ngelos Tsoukas
evangelos.tsoukas@gmail.com
Athens
Athens
Athens
Athens
Athens
Thessaloniki
Thessaloniki
Thessaloniki
Thessaloniki
Thessaloniki
Ioannina
Ioannina
Ioannina
Ioannina
Ioannina
Patra
Patra
Patra
Patra
Patra
Iraklion
Iraklion
Iraklion
Iraklion
Iraklion