Μετεωρολογικοί Σταθμοί Σχετικοί με περιοχές πτήσεων
Tsoukas Soaring Weather Forecast - Satellite Pics
Created by Ev@ngelos Tsoukas
evangelos.tsoukas@gmail.com
Click picture to enlarge