Μετεωρολογικοί Σταθμοί Σχετικοί με περιοχές πτήσεων
Tsoukas Soaring Weather Forecast - BLIPMAPS
Created by Ev@ngelos Tsoukas
evangelos.tsoukas@gmail.com
Thermal Strength and Upper Winds Saturday at 15:00
Thermal Strength and Upper Winds Sunday at 15:00
Cumulus Cloudbase Saturday at 15:00
Cumulus Cloubase Sunday at 15:00