Ημερομηνία Κυρ Αύγ 18, 2019 2:04 pm
Text Size

Ασφάλεια Πτήσεων - Συμβάντα

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Περιγράψτε ένα συμβάν που σας έτυχε στη πτήση (ή στο έδαφος) να το αναλύσουμε.

Συντονιστής: Moderators

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Δημοσίευσηαπό kswift » Τετ Οκτ 31, 2018 4:17 pm

Ηρθε στην προσοχή μου το θέμα και μας αφορά όλους. Ξερουμε κάτι παραπάνω για το πως θα εφαρμοστεί?

Κάρτα Υγείας Αθλητή για την πιστοποίηση υγείας των αθλητών

Προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των αθλητών δια της καταγραφής της στην Κάρτα Υγείας ΑθλητήΑριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3254/08.08.2018

Κάρτα Υγείας Αθλητή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των αθλητών δια της καταγραφής της στην Κάρτα Υγείας Αθλητή, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάρτα Υγείας Αθλητή

1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο

1. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία

β) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή

γ) Έτος γέννησης

δ) Άθλημα

ε) Φωτογραφία

στ) Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας

ζ) ΑΜΚΑ

η) Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση – υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες).

θ) Βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Έκδοση και Ισχύς

1. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή εκδίδεται και ανανεώνεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Η έκδοση και ανανέωση της γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση της.

2. Εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:

α) Κλινική εξέταση

β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό

γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.

3. Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι ιατροί της παρ. 1 του άρθρου 4 κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

Άρθρο 4
Θεώρηση

1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.

3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με εθνικούς και διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.

4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί από τίμημα που θα επιβαρύνει τους μετεκπαιδευόμενους ή / και από χορηγίες.

Άρθρο 5
Τελικές Διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας (παράταση έως 08-10-2018), οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμης τους και την έκδοση των Καρτών Υγείας των αθλητών τους.

[Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3967/12.09.2018
Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β ́ 3254/08-08-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β ́ 3254/08-08-2018) έως 08-10-2018

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β 3254/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.]

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

kswift
Competition
 
Δημοσ.: 314

Re: ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Δημοσίευσηαπό badoulis » Πέμ Νοέμ 01, 2018 10:53 am

Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες ακόμα. Η ΕΛΑΟ έχει ενημερώσει τα σωματεία πως θα στείλει οδηγίες όταν τις λάβει από την ΓΓΑ.

Από την προσωπική μου εμπειρία στη δουλειά μου, αν κρίνω από το πώς εφαρμόστηκε στο ποδόσφαιρο, υπογράφεται από καρδιολόγο, με εξετάσεις που γίνονται (θεωρητικά) δωρεάν σε δημόσιες κλινικές και είναι απαραίτητη για συμμετοχή σε αγώνες και προπονήσεις.
Λογικά, αναμένουμε κάτι αντίστοιχο.

Δείτε εδώ:
https://www.epo.gr/media/files/EGGRAFA/ ... 4_FORM.pdf

https://www.parapolitikakritis.gr/epo-y ... oponiseis/

Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ
https://www.youtube.com/user/ShipwreckedFP
https://vimeo.com/aimilios
badoulis
Competition
 
Δημοσ.: 414

Re: ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Δημοσίευσηαπό LAAS » Πέμ Νοέμ 01, 2018 11:58 pm

Άρθρο 25: Εκπαιδευτής
1. Εκπαιδευτής είναι το φυσικό πρόσωπο με την απαιτούμενη κατάρτιση, την οποία πιστοποιεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που:
α)τίθεται επικεφαλής ομάδας ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής, υπαίθριες και μη, ή σε προγράμματα Άθλησης για Όλους, ομαδικά ή ατομικά, ή
β)αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη ή την εποπτεία εκτέλεσης ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων σε γυμναστήρια, αίθουσες ή στην ύπαιθρο, ή
γ)παρέχει σε μεμονωμένα άτομα, ή σε ομάδα ατόμων, καθοδήγηση και βοήθεια στους τομείς της άσκησης και της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης.

2. Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της αθλητικής δράσης και την ασφάλεια των προσώπων της παραγράφου 1. Σε κάθε περίπτωση ο προπονητής είναι και εκπαιδευτής.

3. Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών γίνεται από πενταμελή επιτροπή της Γ.Γ.Α. που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από:
α)τρεις (3) υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., τους οποίους υποδεικνύει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού,
β)έναν (1) καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), τον οποίο υποδεικνύει η αρμόδια σχολή και
γ)έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων, τον οποίο υποδεικνύει η ανωτέρω Ομοσπονδία.

4. Η ύπαρξη εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική όταν οι αθλητικές δραστηριότητες της παραγράφου 1 ασκούνται στο πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Αν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οι φορείς που διοργανώνουν τις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, επιβάλλεται σε βάρος τους, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την πιθανή επανάληψή της, και το βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη.

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της πιστοποίησης των εκπαιδευτών και της λειτουργίας της επιτροπής της παραγράφου 5 του παρόντος, και κάθε σχετικό με αυτή ζήτημα, καθώς και με την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 6 του παρόντος.

6. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 27 ισχύει και για τους εκπαιδευτές.

LAAS
DHV1
 
Δημοσ.: 26


Επιστροφή στην Ασφάλεια Πτήσεων - Συμβάντα

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron