Αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding, νέα, συζητήσεις, σχολές
Καλωςήρθατε στο sky.gr. Από το 2000 προσφέρουμε το πιο πλήρες περιεχόμενο για αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding στην Ελλάδα.

 • Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- pdealejandro< 31 Mar 2023 | 3:39 am

  Author: pdealejandroLocation: Potrero de los Funes - SL - ArgentinaSubject: Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C)Posted: Fri Mar 31, 2023 1:39 UTC (GMT 0)Topic Replies: 348 tonofbricks wrote: RussO wrote: We spent several years working on this wing and set the brakes precisely. There is no margin. DO NOT shorten the brakes at all. Full speed glide performance and stability will be compromised if you do so. Get used to the longer brakes, fly with a wrap and[…]

 • Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- mbrosig< 31 Mar 2023 | 2:16 am

  Author: mbrosigSubject: Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C)Posted: Fri Mar 31, 2023 0:16 UTC (GMT 0)Topic Replies: 348 Quote: Russ, could you please give us insight to the long brake pulley cords? Code: 7 inches in a ML. [ goto post ]

 • Re: Sup'Air / Skypper 2 :: Harnesses -- reny_filho< 31 Mar 2023 | 2:06 am

  Author: reny_filhoSubject: Re: Sup'Air / Skypper 2Posted: Fri Mar 31, 2023 0:06 UTC (GMT 0)Topic Replies: 82 Hello everyone, Is there a release date for skypper 3? [ goto post ]

 • Re: Supair Delight 4 :: Harnesses -- reny_filho< 31 Mar 2023 | 2:02 am

  Author: reny_filhoSubject: Re: Supair Delight 4Posted: Fri Mar 31, 2023 0:02 UTC (GMT 0)Topic Replies: 91 Hello everyone! Do you know if there is a second rescue option for Delight 4? Or is second rescue option restricted to skypper series? [ goto post ]

 • Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- tonofbricks< 31 Mar 2023 | 1:57 am

  Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- tonofbricks Author: tonofbricksSubject: Re: OZONE Photon (was Aura), 2 liner (EN-C)Posted: Thu Mar 30, 2023 23:57 UTC (GMT 0)Topic Replies: 348 RussO wrote: We spent several years working on this wing and set the brakes precisely. There is no margin. DO NOT shorten the brakes at all. Full speed glide performance and stability will be compromised if you do so. Get used to the longer brakes, fly with a wrap and release them whilst gliding on the B's. This is the[…]

 • Re: Flymaster M-series :: Flight Instruments -- jug< 31 Mar 2023 | 1:56 am

  Author: jugLocation: Santa Cruz, CA, USASubject: Re: Flymaster M-seriesPosted: Thu Mar 30, 2023 23:56 UTC (GMT 0)Topic Replies: 53 One more thing. A simpler technique to access the unit is simply connect the switched on instrument to your computer and the computer will see it as a mass storage device. There you can copy waypoint files (.wpt in geo format) to the device. Jug Flymaster USA sales service and support www.flymasterusa.com [ goto post ]

 • Re: Drift Paragliders Merlin (EN C) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- nejc< 31 Mar 2023 | 12:08 am

  Author: nejcSubject: Re: Drift Paragliders Merlin (EN C)Posted: Thu Mar 30, 2023 22:08 UTC (GMT 0)Topic Replies: 15 I love the manual. It contains instructions in regards of folding line usage as well as all the line lengths. [ goto post ]

 • Re: Seeking Paragliding Pilot. :: General Discussion -- FillC< 30 Mar 2023 | 11:40 pm

  Re: Seeking Paragliding Pilot. :: General Discussion -- FillC Author: FillCSubject: Re: Seeking Paragliding Pilot.Posted: Thu Mar 30, 2023 21:40 UTC (GMT 0)Topic Replies: 13 I liked Greg and Vincent's adventure [Video: Sorry, only registered users can view embedded videos. Click here to register, or login.] Once took someone on a two hour jolly around Annecy but to be honest that's about as much tandem airtime as I'd ever want to do, even with someone I know. Four hours is a very long time to fly if you're not[…]