Αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding, νέα, συζητήσεις, σχολές
Καλωςήρθατε στο sky.gr. Από το 2000 προσφέρουμε το πιο πλήρες περιεχόμενο για αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding στην Ελλάδα.

  • Re: Rhythmic SAT - what am I doing wrong? :: Acro and SIV maneuvers -- krisholub< 13 Nov 2019 | 8:53 pm

    Re: Rhythmic SAT - what am I doing wrong? :: Acro and SIV maneuvers -- krisholub Author: krisholubLocation: United StatesSubject: Re: Rhythmic SAT - what am I doing wrong?Posted: Wed Nov 13, 2019 19:53 UTC (GMT 0)Topic Replies: 2 I dug up my first rythmic to infinite so you can compare the timing. Some of my corrections are slightly on the too early end, but actually if you have plenty of energy the modern gliders will tolerate a surprising amount of error (not that you should make a habit out of correcting too early, it only[…]

  • Re: MacPara Eden 7 (EN B) :: Beginner, Intermediate and Sport wings -- 2piotte< 13 Nov 2019 | 8:52 pm

    Author: 2piotteSubject: eden 7Posted: Wed Nov 13, 2019 19:52 UTC (GMT 0)Topic Replies: 73 I wanted to know if Measure 22 was approved as a flight weight 71 kg and I'm interested in this size [ goto post ]

  • Re: Niviuk Skin P Repair :: Repair and maintenance -- Saxa< 13 Nov 2019 | 8:35 pm

    Re: Niviuk Skin P Repair :: Repair and maintenance -- Saxa Author: SaxaSubject: Re: Niviuk Skin P RepairPosted: Wed Nov 13, 2019 19:35 UTC (GMT 0)Topic Replies: 4 About 25kg per attachment I have a doubts. For 27g/m2 Skytex breaking strange is about 5kg per 1cm. So 10-15kg more reasonable. Also right choose of sewing treads and needle is important. [ goto post ]