Αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding, νέα, συζητήσεις, σχολές
Καλωςήρθατε στο sky.gr. Από το 2000 προσφέρουμε το πιο πλήρες περιεχόμενο για αλεξίπτωτο πλαγιάς, παραπέντε, paragliding στην Ελλάδα.

 

altΟι διαφωνίες και αντιπαραθέσεις σχετικά με την πιστοποίηση στα αλεξίπτωτα πλαγιάς είναι τόσο παλιά όσο το ίδιο το άθλημα. Δηλαδή όχι πολύ παλιά αλλά έχει διαρκέσει αρκετά για να δημιουργεί σύγχυση ακόμα και σε αυτούς που ασχολούνται ενεργά με το άθλημα και τις λήψεις αποφάσεων. Στο κείμενο αυτό θα δοθούν απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και θα αναλυθούν όσο πιο απλά γίνεται οι διάφορες πτυχές του θέματος.

 

Τι είναι η DHV? 

Η DHV είναι η Γερμανική Αεραθλητική Ομοσπονδία, αντίστοιχη της ΕΛΑΟ για αιωροπτερισμό και αλεξιπτωτισμό πλαγιάς. Παρόμοιες ομοσπονδίες είναι η Βρετανική BHPA και η Γαλλική FFVL. Η DHV διαφέρει στο ότι έχει ένα τεχνικό τμήμα το οποίο ασχολείται με την πιστοποίηση εξοπλισμού όπως προβλέπεται από το αρμόδιο υπουργείο στη Γερμανία.

Η διαδικασία πιστοποίησης ήταν γνωστή για πολλά χρόνια ως «τεστ DHV» και την αναλάμβανε το τεχνικό τμήμα της DHV ή για κάποιο διάστημα και άλλοι επαγγελματίες όπως η Aire Turquoise. Αν και αρχικά τα τεστ αυτά δημιουργήθηκαν ειδικά για την Γερμανική αγορά, γρήγορα κέρδισαν την αποδοχή από όλο τον κόσμο και πήραν το όνομα τους διότι τα περισσότερα τεστ τα έκανε η DHV και όλοι πλέον καταλάβαιναν τις κατηγορίες των αλεξιπτώτων ως DHV 1, 1/2, 2 κτλ. 

Στην πραγματικότητα όμως οι διαδικασίες των τεστ ελεγχόντουσαν πάντα από το αντίστοιχο Γερμανικό υπουργείο και το επίσημο όνομα της πιστοποίησης ήταν LTF. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τα αλεξίπτωτα έπαιρναν πιστοποίηση με κατηγοριοποίηση LTF (LTF1. LTF2, κτλ), αλλά από λάθος χαρακτηριζόντουσαν DHV1 , 2 κτλ.

H DHV ήταν ο μοναδικός σύμβουλος του Γερμανικού υπουργείου για τα τεστ LTF και στην πραγματικότητα καθόρισε την διαδικασία πιστοποίησης όπως την ξέρουμε σήμερα. Όμως το 2008 η κατάσταση άλλαξε και άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου και του PMA (Ένωση Κατασκευαστών Αλεξιπτώτων Πλαγιάς), είχαν την δυνατότητα να συμβουλεύουν το Γερμανικό υπουργείο για τα τεστ.

Ο ρόλος του τεχνικού τμήματος της DHV υποβαθμίστηκε και είναι πλέον μια ακόμα εταιρία που κάνει τεστ και όχι ή μοναδική πιστοποίηση στην αγορά. Βασικά η DHV είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διεξάγει τεστ με βάση τις Γερμανικές προδιαγραφές (LTF) και σύντομα θα κάνει  τεστ και για το πρότυπο ΕΝ. Για πολλά χρόνια το τεχνικό τμήμα της DHV ήταν το βασικό ( και μοναδικό για αρκετό καιρό) πρότυπο πιστοποιήσεων αλεξιπτώτων πλαγιάς και παραμένει γνωστή αλλά ουσιαστικά πλέον είναι μια εταιρία που παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης LTF.

Τι είναι το  LTF?

Το LTF είναι το όνομα που έχει δοθεί σε μια σειρά διαδικασιών ελέγχου για την μέτρηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της πλοϊμότητας των αλεξιπτώτων. Οι έλεγχοι αυτοί προσδιορίζονται από τις Γερμανικές αρχές.

Αρκετά κέντρα που κάνουν τέτοιους ελέγχους έχουν πλέον πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τις Γερμανικές αρχές και μπορούν να κάνουν τα τεστ με βάση το LTF. Οι DHV (Γερμανία), Para Academy (Γερμανία) και Aire Turquoise (Ελβετία) μπορούν πλέον να εκδώσουν πιστοποίηση LTF.

Για αποφευχθεί περαιτέρω σύγχυση, οι Γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι στο μέλλον θα αλλάξουν το σύστημα αξιολόγησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ και θα χρησιμοποιούν την κλίμακα με τα γράμματα από Α-D αντί για τους αριθμούς.

Τι είναι το EN?

Το EN (European Norm) είναι το όνομα που δόθηκε στο πρότυπο πιστοποίησης για ένα μεγάλο εύρος προϊόντων όπως προστατευτικός εξοπλισμός, παιδικά παιχνίδια και παιχνίδια για μεγάλους όπως τα αλεξίπτωτα πλαγιάς. Το πρότυπο ΕΝ είναι αναγνωρισμένο από τον CEN, έναν οργανισμό που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΕΝ για αλεξίπτωτα πλαγιάς είναι το “EN 926” και λειτουργεί ως διαδικασία πιστοποίησης με βάση την οποία τα κέντρα ελέγχου μπορούν να κάνουν τα τεστ για το πόσο ασφαλή είναι τα αλεξίπτωτα. Δημιουργήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες των περισσοτέρων από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες αεραθλημάτων όπως οι FFVL, BHPA, SHV, και DHV.

Το ΕΝ είναι πλέον αποδεκτό από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και το πιο πιθανό είναι ότι θα αποτελέσει το παγκόσμιο πρότυπο για την πιστοποίηση αλεξιπτώτων πλαγιάς.

Είναι τα τεστ ίδια?

Είναι παρόμοια, αλλά έχουν κάποιες μικρές διαφορές στην χρήση των όρων που χρησιμοποιούνται και τα όρια που ισχύουν. Και το ΕΝ και το LTF ακολουθούν παρόμοιες αυστηρές διαδικασίες με προκαθορισμένα τεστ και κατά το δυνατόν αντικειμενικά αποτελέσματα για να καθορίσουν την κατηγορία του κάθε αλεξιπτώτου. Τα τεστ με βάση το ΕΝ τείνουν να είναι πιο αντικειμενικά ενώ αυτά με βάση το LTF επιτρέπουν περισσότερη υποκειμενικότητα από την πλευρά του πιλότου που κάνει το τεστ.

Είναι οι κατηγορίες οι ίδιες?

Όχι ακριβώς. Προς το παρόν το πρότυπο LTF χρησιμοποιεί κλίμακα με αριθμούς ενώ το ΕΝ χρησιμοποιεί κλίμακα με γράμματα. Η αντιστοίχηση περίπου είναι:

LTF / DHV  - EN

A (1) - A / B

B (1-2) - B

C (2) - C

D (2-3) - D

Υπάρχουν όμως και αναντιστοιχίες. Για παράδειγμα είναι πιο δύσκολο ένα αλεξίπτωτο να πάρει πιστοποίηση  ΕΝ Α από το να πάρει LTF 1, ενώ κάποια LTF 2-3 αλεξίπτωτα μπορούν πιστοποιηθούν ως ΕΝ C.

Πόσο ακριβή είναι τα τεστ? Τι μπορούν να αποδείξουν?

Τα τεστ διεξάγονται ανεξάρτητα και με επαγγελματισμό, όμως μπορούν να δώσουν απλά την εικόνα του πως συμπεριφέρθηκε το αλεξίπτωτο στην συγκεκριμένη ημέρα του τεστ, στις συγκεκριμένες συνθήκες και με τον συγκεκριμένο πιλότο. Ο σκοπό τις πιστοποίησης είναι να μετρήσει τις αντιδράσεις του αλεξιπτώτου κατά την διάρκεια καταστάσεων που ο πιλότος προξένησε, όπως π.χ. ένα ασύμμετρο κλείσιμο, και όχι την τάση του αλεξιπτώτου να περιέλθει στην κατάσταση αυτή, π.χ. να κλείσει. Για αυτό τα τεστ αυτά δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε απόλυτα για να αποκτήσουμε ακριβή εικόνα της συμπεριφοράς ενός αλεξιπτώτου σε όλες τις συνθήκες και σε όλες τις περιπτώσεις.

Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως γενικές οδηγίες και αναφορά για την παθητική και μόνο ασφάλεια του αλεξιπτώτου και για να αντιστοιχούμε γενικά τα επίπεδα ικανότητας των πιλότων. Εξίσου σημαντικό με την πιστοποίηση είναι οι συμβουλές και οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής γνωρίζει σε ποιου πιλότους απευθύνεται το κάθε αλεξίπτωτο και ανάλογα ενημερώνει.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον πιλότο?

Η πιστοποίηση βοηθάει στο να εξασφαλιστεί ότι ένα αλεξίπτωτο συμβαδίζει με τα όσα ισχυρίζεται ο κατασκευαστής του, και βοηθάει τους πιλότους να κατηγοριοποιούν τα αλεξίπτωτα με βάση μια κλίμακα, κάποιες φορές να ικανοποιεί τις ανησυχίες τους για τα θέματα ασφάλειας και κάποιες άλλες φορές να τους κάνει να νιώθουν πιο ικανοί. Δεν έχει σημασία αν κάποιο αλεξίπτωτο είναι πιστοποιημένο ως ΕΝ ή LTF καθώς και τα δύο τεστ είναι παρόμοια, και τα δύο διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός βασικού επίπεδου ασφάλειας. Σε τελική ανάλυση η ασφάλεια εναπόκειται στον ίδιο τον πιλότο. Η επιλογή του κατάλληλου αλεξιπτώτου που αντιστοιχεί στο πραγματικό επίπεδο ικανότητας του και όχι στις προσδοκίες ή φιλοδοξίες του, και η επιλογή των ασφαλών συνθηκών πτήσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετάει κάποιος με ασφάλεια.

Ο βασικός λόγος που γράφτηκαν τα παραπάνω είναι να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε ότι παρόλο το ότι τα ονόματα των οργανισμών είναι διαφορετικά και η κλίμακα κατηγοριοποίησης αλλάζει από αριθμούς σε γράμματα, ο βασικός προσδιορισμός της κάθε κατηγορίας παραμένει ο ίδιος. Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι όσο επαγγελματικά και με ακρίβεια γίνονται τα τεστ, κάποιες φορές ο σύντομος χρόνος εξοικείωσης που έχει ο πιλότος των τεστ με το αλεξίπτωτο, δεν του επιτρέπει να αποκαλύψει όλες τις πτυχές τις συμπεριφοράς του.

Οι αποφάσεις που παίρνουμε όλοι πρέπει να έχουν ως γνώμονα την ασφάλεια μας πάνω από όλα.

 

 

 

Γιάννης Μυριανθόπουλος
(πηγή: Ozone)